Acum je pomocný diagnostický systém, není samospasitelný, má i  svoji chybovost danou celým systémem energetické medicíny i dynamiky lidského těla. Klientovi mohu „vnutit“ svůj názor na jeho zdravotní stav, ale musím postupovat rozumně.  Acum bych chápal jako 

Číst dál...

Pokud jsou extrémně vysoké /ale i extrémně nízké/ hodnoty při měření, zvláště pokud k tomu není odpovídající klinika, na prvním místě myslete na to, že se jedná o chybu Vašeho měření.  Takže především bych měření zopakoval. Pokud ale vysoké hodnoty jsou i při opakovaném měření, řešíme je samozřejmě také, ale až na druhém místě po řešení snížených hodnot. A hlavně vždy podle klinických potíží a dalších diagnostických ukazatelů.