Měření bez bavlněných rukavic  přináší vyšší hodnoty, nelze vyloučit, že měříme i terapeuta. Přesto z průběhu grafu je patrné, že z principu není křivka při měření bez rukavic pozměněná a tedy bych ponechal rozhodnutí, zda měřit s rukavicemi nebo bez nich na terapeutovi. 

 

18-letá studentka, před maturitou, žaludeční viroza . Celkově nízké hodnoty svědčí o vyčerpání organismu i při takto nízkém věku, naopak je nápadné enormní zvýšení meridiánů „ohně“ jako řídícího systému.

V.K.,57 let, vedoucí pracovnice, náhle opuštěná manželem, depresivní stavy, zažívací potíže. Na grafech vidíme výrazně snížené hodnoty v oblasti „ohně“ jako řídícího systému, důsledek celkové stressové situace. Naopak vidíme vysoké hodnoty v oblasti zažívacích ústrojí / žaludek, žlučník/. Velmi typická situace, kterou uvidíte u více klientů, říkáme tomu somatizace psychických problémů, tzv. psychosomatická onemocnění.

somatizace001

somatizace002

somatizace003