ACUM

moderní a vyzkoušený

Převzato z Meduňky, článek naleznete na stránkách www.mojemedunka.cz

ACUM - digitální zobrazení stavu meridiánů

Východní medicína má mnoho diagnostických nástrojů k měření energetické nerovnováhy, kterou považuje jako známku porušení zdraví. Západní medicína jí však stále zazlívá, že neexistuje možnost přesného posouzení, možnost opakovatelnosti výsledků a možnosti srovnání

na úrovni studií typických pro západní medicínu (evidence based medicine).

V minulém století na základě nezávislých výzkumů německý lékař dr. Voll a japonští lékaři Kobei Akabane a Yoshio Nakatani potvrdili, že akupunkturní body a dráhy vedou elektřinu jinak než okolní tkáň a odchylky znamenají dysfunkci meridiánů.
S rozvojem elektroniky vzniklo několik systémů, které zaznamenávají kožní odpor v akupunkturních bodech a nabízejí jejich počítačové zhodnocení. Bohužel většina systémů je zbytečně robustních a také drahých pro běžnou praxi.
Acum je systém vyhledávače bodů – pera a softwaru. Program má moduly pro TCM a APM (Akupunkt-Massage nach W. Penzel) a jazykové moduly v angličtině a němčině.
Nabízíme variabilitu již v samotném vyhledávání bodů. Vyhledávač akupunkturních bodů E-Acu pen nebo Medisanu můžeme použít zcela samostatně. Tyto jednoduché přístroje umí efektivně vyhledat na základě měření elektrického odporu akupunkturní body a ihned je začít stimulovat.
Acum jde dále v tom, že tyto vyhledávače můžeme přes speciální převaděč připojit k počítači a námi vyvinutý software naměřené hodnoty převede do grafického zpracování. Zobrazí nám zaznamenané hodnoty všech meridiánů pravé i levé strany v pořadí, jak je východní medicína zařazuje do energetického oběhu. Máme možnost srovnat jinové a jangové meridiány a samozřejmě posoudit naměřené hodnoty v rámci systému pěti elementů s podrobným rozdělením na celkové hodnocení, ale i stranové a rozdělení na jinové a jangové elementy. V rámci hodnocení máme i jednoduché hodnocení dle zásad APM – dvojí a trojí dělení organismu.
Metoda je založena na měření elektrického odporu v některých významných akupunkturních bodech, jak již navrhli Voll, Akabane a Nakatani. Základní sadou bodů jsou terminální body na prstech rukou a nohou. Uvádí se jejich výhodnost při posouzení dlouhodobého stavu organismu. Druhou sadou bodů jsou body pramene jednotlivých meridiánů, o nichž se zase soudí, že jsou citlivé na akutní energetické změny. Jako třetí sadu bodů jsme zařadili body biorytmu ( home points, horary points), které ukazují citlivě na energetické odchylky, pokud má pacient potíže v určitých hodinách.
Acum nabízí dále na základě naměřených hodnot jednoduchá doporučení k ovlivnění energetické nerovnováhy. Zde samozřejmě je jedno, jakou metodu použijete (akupunkturu, akupresuru, masáže, baňkování, moxování aj.), ale že budeme vědět přesněji, co děláme.
Poslední léta přinášejí v rámci vysvětlení východní medicíny mnoho zajímavých poznatků ( teorie přenosu informace pojivovou tkání, teorie tensegrity aj), objevují se již i první studie, které hodnotí rozdíly hodnot odporu v akupunkturních bodech dle věku, pohlaví, denní doby aj. Bude ale zapotřebí ještě mnoha studií, které budou výsledky ověřovat. Tisíciletí existence východní medicíny je však zárukou, že to nebude zbytečná námaha a energie vložená do výzkumu se vrátí v možnosti nabídnout široké veřejnosti široké empirické znalosti, nashromážděné Východem.
Použití Acumu samozřejmě předpokládá základní znalosti východní medicíny, které získáte v kurzech akupresury, akupunktury, v našich kurzech meridiánových masáží či jiných metodách využívajících pravidla východní medicíny. Předpokládáme i vzdělávací kurzy přímo pro Acum.
Uvědomme si ale, že Acum slouží jen jako pomocník . Každý střípek do mozaiky stanovení diagnózy je užitečný. V rámci allopatické západní medicíny převládají sofistikované zobrazovací systémy (rtg. CT, MRI aj.) a rozsáhlé laboratorní vyšetřovací metody. Na druhou stranu ale víme, že mnoho potíží pacienta neumíme včas diagnostikovat nebo metody nejsou dostatečně citlivé a potom přijde vhod každý další diagnostický prostředek. Použijte vše, co znáte, co jste dosud používali k diagnostice, nezapomínejte na podrobnou anamnézu (stále platí, že dokonalé vyzpovídaní pacienta je základ našeho úspěchu, ať jste lékaři nebo léčitelé) a vyšetření.
A Acum si k tomu přidejte. Dostanete objektivní záznam, který budete mít uschovaný. Můžete jej srovnávat při dalších vyšetřeních (najednou můžete srovnávat tři různá vyšetření), můžete jej kdykoliv vytisknout, předat pacientovi nebo i poslat svému kolegovi i emailem. Jsem přesvědčen, že pdobné záznamy jsou potřebné pro naši praxi, ale přivítají je i naši pacienti.
Zkušení akupunkturisté asi namítnou, že celý systém je pro začátečníky, ale dovolím si namítnout, že pokud chceme celou krásu čínské medicíny prosadit do pragmatické západní medicíny, musíme mít v rukou nástroj, který bude pracovat podobnými prostředky jako západní medicína ( např. ekg, eeg).
Acum je jednoduchý a určitě bude pro vás dobrým pomocníkem při práci. Samotné vyšetření trvá několik minut. Pokud již vlastníte E-Acu pen či Medisanu a máte zájem o celý systém Acum, jsme schopni váš přístroj upravit pro připojení k počítači. Podrobnější informace naleznete na stránkách www.acum.cz, kde si můžete i stáhnout demoverzi programu, abyste se seznámili blíže s možnostmi Acumu.

MUDr. Zdeněk Šos, Rehabilitační odd. Horšovský Týn


Autoři, kteří se na vývoji zařízení podíleli:
• MUDr. Zdeněk Šos - odborná stránka, http://www.reha-arnika.cz
• Ing. Miroslav Ešner - koordinace a technická stránka, http://www.trezalka.cz
• Miroslav Hokeš - vývoj SW a návrh převodníku, http://www.mhsystem.cz

Kontakty - informace

ACUM s.r.o.
Telefon: +420 379428620
Mobil +420 602464980
IČO: 29119383
DIČ: CZ29119383

MuDr. Zdeněk Šos
ACUM s.r.o.
346 01 Horšovský Týn
Mobil: +420 602464980
e-mail :zdeneksos@seznam.cz

Ing.Miroslav Ešner
ACUM s.r.o.
Praha 4 - Modřany
Mobil: +420 604294047
e-mail : info@acu-m.cz