ACUM

moderní a vyzkoušený

Lokalizace povelových bodů

Abychom mohli spolehlivě pracovat se systémem bodů pěti elementů, tzv.povelových bodů, musíme samozřejmě znát jejich přesné umístění.

Existují různé pomůcky, určitě pro naše čtenáře je velkou pomůckou schéma vypracované Dušanem Tomkem, kde příslušnost bodů k jednotlivým elementům je barevně znázorněna ( např. element vody je znázorněn černou barvou, a tak všechny body vody ve všech elementech jsou znázorněny černou barvou).
(pozn.: tato schémata naleznete v programu ACU-M [přidal ME])

Povelové body jangových meridiánů

Každý bod můžeme definovat jako průsečík dvou os, podélné a příčné . Podélnou osu tvoří průběhy jangových meridiánů na rukou a nohou a bércích a předloktích. Příčné osy sledují typický vzorec, podle kterého se umístění nazývá také body pěti přehrad. Zajímavé je, že každá příčná osa je přiřazena jednomu elementu a sleduje postupně elementy v pořadí jak za sebou jdou  v okruhu zrození.

-1. oblast - konec prstů u nehtu /KOV/

- 2.oblast – základní klouby prstů/VODA/

-3.oblast –záprstní  kosti,  metatarsy nebo metakarpy/DŘEVO/

-4.oblast –zápěstí nebo hlezno/OHEŇ/

-5.oblast-  loket nebo koleno/ZEMĚ/

Asi se vyplatí si zapamatovat jen jednu oblast, v tomto směru se nabízí názvy v němčině/ kov-Metall,muž –Mann, písmeno „M“ patří k prvku jangu/. Pokud přijdete na vtipnější pomůcku v češtině,  určitě se ozvěte.

Povelové body  jinových meridiánů

Opět postupujeme stejným způsobem. Podélná osa je totožná s průběhem meridiánů a příčná osa opět tvoří pět přehrad. Pouze u ledvin dochází k mírnému posunu.

-1.oblast –konec prstů u nehtu, u ledviny v oblasti příčné klenby bod L1/ DŘEVO/

-2.oblast –základní klouby prstů, u ledvin kost loďkovitá/OHEŇ/

-3.oblast –oblast záprstí, metatarsy nebo metakarpy, u ledvin vnitřní kotník/ZEMĚ/

-4.oblast –zápěstí nebo hlezno /KOV/

-5.oblast – loket nebo koleno/VODA/

Pro zapamatování umístění jednotlivých elementů u jinových drah zatím použiji opět pomůcku z němčiny. Dřevo –Holz, žena jako zástupce jinu – domov, pec – Heim a Herd, tedy spojovacím prvkem je písmeno „H“.

Autor: MUDr. Zdeněk Šos

Kontakty - informace

ACUM s.r.o.
Telefon: +420 379428620
Mobil +420 602464980
IČO: 29119383
DIČ: CZ29119383

MuDr. Zdeněk Šos
ACUM s.r.o.
346 01 Horšovský Týn
Mobil: +420 602464980
e-mail :zdeneksos@seznam.cz

Ing.Miroslav Ešner
ACUM s.r.o.
Praha 4 - Modřany
Mobil: +420 604294047
e-mail : info@acu-m.cz