ACUM

moderní a vyzkoušený

Hodnocení ACU-Mu od MUDr. Radomíra Růžičky, CSc.

Vážený pane doktore Šosi,

Měl jsem možnost se seznámit s Vašim ACU-M. Chtěl bych Vám poděkovat za přístroj, který je v mnoha ohledech vynikající. I přesto, že je malý velikostí, je nesmírně velký rozsahem měření a jejich výsledků. Zaujalo mne hlavně zobrazení vyhodnocení a to energetického a zejména vyhodnocení odchylek.

 

Základ celému elektrometrickému měření akupunkturních bodů a drah dal v roce 1912 Albrecht, který zjistil, že v místech tzv. nervových bodů a v maximálních bodech Headových zón je snížen kožní dopor. V druhé polovině 20. století se pak začala vyvíjet elektroneurální diagnostika a léčba.

V dnešní době sice existuje celá řada přístrojů hodnotících energetický stav akupunkturních drah, avšak jde většinou o přístroje velké, složité a také drahé. Mnohé z nich měří impedanci v akupunkturním bodě, některé, jako Vollův  jsou na jiném principu. Podobně je tomu i u takového přístroje jako je Progres, Mars 3 a jiných.

Metoda ACU-M je založena na měření elektrického odporu v některých významných akupunkturních bodech jako jsou body pramene a body biorytmů, vykazujících zejména  aktuální stav akupunkturní dráhy a dále koncové (terminální) body ukazující na dlouhodobější energetickou situaci dráhy.

Tento systém využívá zkušeností čínské medicíny a zároveň se orientuje i na metodiku, kterou v minulém století vypracoval Willy Penzel. Slouží jako pomocník při  posuzování energetického stavu lidského těla a při jeho ladění. Výhodou je, že výsledky jsou na základě východní medicíny interpretovány v jednoduchých  grafech.

Na základě získaných vyšetření lze vyvolat řadu grafů zobrazujících stav akupunkturních drah a 5ti elementů a provést další analýzu energetického stavu. Současně  jsou navržena energetická působení na korekci nerovnováhy, neboť zařízení ACU-M lze využít nejen na samostatné měření, ale i ke stimulaci.

Grafy jsou velmi pěkně graficky upraveny a velmi srozumitelné. Pro praxi se mi také jeví důležitým grafické stanovení lokalizace měřených bodů což urychlí orientaci i méně zkušenému.

Ještě jednou Vám, za Váš přístroj děkuji

MUDr.Radomír Růžička, CSc.

Kontakty - informace

ACUM s.r.o.
Telefon: +420 379428620
Mobil +420 602464980
IČO: 29119383
DIČ: CZ29119383

MuDr. Zdeněk Šos
ACUM s.r.o.
346 01 Horšovský Týn
Mobil: +420 602464980
e-mail :zdeneksos@seznam.cz

Ing.Miroslav Ešner
ACUM s.r.o.
Praha 4 - Modřany
Mobil: +420 604294047
e-mail : info@acu-m.cz