ACUM

moderní a vyzkoušený

Okruhy a povelové body

Vyrovnávací masáže a použití velkého a malého energetického oběhu zlepšují reaktibilitu organismu. Lépe potom fungují další léčebná opatření včetně práce s povelovými body.

Většinou se používají až jako nadstavbová terapie, ale mohou se použít i v kombinaci s ostatními léčebnými opatřeními, např. při práci na okruzích. Musíme pouze dobře neustále myslet na to, jaký okruh chceme léčit a z hlediska povelových bodů, které mně pomohou tento cíl podpořit. Pokud použijeme povelové body, nepoužíváme při okruzích obvyklé tonizační  body a body pramene a body terminální.

Stav přebytku energie v žaludku – klientka si stěžuje na tlak v nadbřišku, nadměrná chuť k jídlu. Zóna žaludku na konše je nesmírně citlivá, což podporuje závěr přebytku energie v oblasti žaludku. Rozhodneme-li se pro ošetření pomocí okruhů – závěr zní přebytek energie ve třetím okruhu.  Energie se přetahuje do prvního nebo druhého okruhu.

A které povelové body pomohou odtáhnout energii ze žaludku? Přímé spojení k žaludku mají body země jangových orgánů prvního a druhého okruhu. Pouze pozor na směr energie, zda je budeme tonizovat nebo tlumit.

-        TeS 8 – bod země, sedovat

-        MM 54 – bod země, tonizovat

-        TO 10-  bod země, sedovat

-        Žl 34 – bod země, sedovat

Nedostatek energie v plicích – vyžaduje léčení třetího okruhu, přitáhnout energii můžeme povelovými body od ostatních orgánů, protože plíce mají spojení se všemi ostatními orgány.

-        P 5 – bod vody, sedovat

-        P 8 -  bod kovu, tonizovat

-        P 9 – bod země , tonizovat

-        P 10 – bod ohně , tonizovat

-        P 11 – bod dřeva, sedovat

 

(Muller,J.:Umlaufe und Elemententherapie, A.P.M.-Journal, 3/2006,  29.ročník)

Kontakty - informace

ACUM s.r.o.
Telefon: +420 379428620
Mobil +420 602464980
IČO: 29119383
DIČ: CZ29119383

MuDr. Zdeněk Šos
ACUM s.r.o.
346 01 Horšovský Týn
Mobil: +420 602464980
e-mail :zdeneksos@seznam.cz

Ing.Miroslav Ešner
ACUM s.r.o.
Praha 4 - Modřany
Mobil: +420 604294047
e-mail : info@acu-m.cz