ACUM

moderní a vyzkoušený

Oběh matka-syn/ vyživovací/ a léčení

V systému pěti elementů vyživuje v energetickém oběhu jeden element další ( ve směru hodinových ručiček).

V tomto smyslu vyživuje element dřeva element ohně, ten zase předává energii elementu země.

Ta živí energií element kovu a ten zase vyživuje element vody. Tím se uzavírá oběh, protože voda živí element dřeva.

V literatuře najdeme i jiné názvy tohoto cyklu/ vyživovací, produktivní, aj./. Princip samozřejmě platí i na úrovni orgánové, tzn. játra- srdce/obal srdce-slezina-plíce-ledviny, event. v jangové rovině žlučník-trojitý ohřívač/tenké střevo-žaludek-tlusté střevo-močový měchýř.

Léčení nedostatku energie

Chceme-li posílit orgán s nedostatkem energie, musíme posílit nejen tento orgán, ale z principu vyživovacího oběhu i orgán mu v oběhu předcházející.   Využívá se nejen bodů biorytmu, tedy bodů elementu vlastním, ale i povelových bodů, které umožňují proudění energie mezi těmito elementy.

Příklad: nedostatek energie v ledvinách

Tonizujeme body kovu plic (bod biorytmu) a bod vody ledvin(bod biorytmu). Plíce potom mohou přes tonizaci bodu země žádat energii z elementu země a tonizací bodu kovu v ledvinách zase přeneseme energii na slabé ledviny.

Příklad: nedostatek energie ve žlučníku

Tonizujeme bod dřeva ve žlučníku a bod vody v močovém měchýři.Močový měchýř přitáhne energii z elementu kovu přes svůj bod kovu, kterou potom přes tonizaci bodu vody ve žlučníku transportuje do cílového orgánu žlučníku.

Léčení přebytku energie

Abychom snížili obsah energie v přeplněném orgánu, doporučuje se ve směru toku energie energii odvést do následujícího orgánu. Kromě toho se nabízí tlumení samotného přeplněného orgánu.

Příklad: nadbytek energie v tenkém střevě

Žaludek představuje následující orgán po tenkém střevě, tedy přijme energii z tenkého střeva. Tento proces vykonají  body země a body ohně žaludku. Tlumení vlastního přeplněného tenkého střeva uděláme tlumením bodu ohně tenkého střeva a tonizací jeho bodu země.

Příklad: nadbytek energie v plicích

Fyziologicky teče energie z plic do ledvin. Tento proces podpoříme bodem vody ledvin a bodem kovu v ledvině, tedy stimulací elementu vody.  Chceme-li ještě tlumit samotné plíce, budeme tonizovat bod vody v plicích a bod kovu v plicích sedovat.

(Muller,J.: Ernahrungskreislauf – Therapie mit Elementenpunkten, A.P.M.-Journal 4/2000, 23. ročník)

Kontakty - informace

ACUM s.r.o.
Telefon: +420 379428620
Mobil +420 602464980
IČO: 29119383
DIČ: CZ29119383

MuDr. Zdeněk Šos
ACUM s.r.o.
346 01 Horšovský Týn
Mobil: +420 602464980
e-mail :zdeneksos@seznam.cz

Ing.Miroslav Ešner
ACUM s.r.o.
Praha 4 - Modřany
Mobil: +420 604294047
e-mail : info@acu-m.cz